فارسی | English
 تامین کننده ها

این شرکت از 150 سال پیش تا کنون نامی آشنا و مجموعه ای مستقل و فعال بوده است و در این راه از آنچنان اعتباری برخوردار گشته که اکنون حدود 80% از محصولات خود را به پنج قاره در سراسر دنیا صادر می نماید. مواد اولیه طبیعی آروماتیک برای تولید طعم دهنده های غذایی و عطر و اسانس مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت پایان برترند در بیش از 50 بازار جهانی، توسط شبکه ای گسترده از نمایندگان خود، حضوری موثر دارد. کیفیت بالای محصولات تولید شده با توجه به انتخاب بسیار دقیق و به فصل گیاهان یا اجزاء آنها (مثل ریشه، برگ، ترشحات، صمغ، دانه، گل و....) از منابع اصلی در سراسر دنیا تضمین می گردد.www.payanbertrand.com