فارسی | English
 تامین کننده ها

Infinitec Activos S.L شرکتی ویژه و برجسته در زمینه تحقیق و توسعه و نوع آوری مواد اکتیو پیشرفته در صنعت آرایشی می باشد که کلیه اطلاعات مربوطه را به مشتریان انتقال می دهد و همواره در ارتباط مستقیم با مشتری جهت customise کردن احتیاجات و درخواستهایشان می باشد.

  Infinitec Activos S.Lرنج وسیعی از مواد اکتیو با خواص مختلف از جمله  ;ضد پیری ،ضد چین و چروک ،لاغر کننده و... ،عرضه می کند.

در حال حاضر بخش تحقیقات این کمپانی به جایی رسیده است که پاسخگوی صنعت دارویی در جایی که در ارتباط مستقیم با بخش آرایشی می باشد را دارد و بسیاری از این مواد اکتیو را با ویژگیهای دارویی و آرایشی عرضه می کند .

Infinitec Activos S.Lدارای رنج وسیعی از محصولات در زمینه نیاز و کاربرد نانوتکنولوژی ،پپتاید سینتتیک می باشد.


www.infinitec-activos.com