فارسی | English
رویدادها

نمایشگاه۲۰۱۳ in-cosmetics اروپا در پاریس-فرانسه

۲۴ فروردين ۱۳۹۲

in-cosmetics امسال به پاریس که قلب صنعت آرایشی و بهداشتی در سطح جهانی است بازگشته است. به گفته ی برگزارکنندگان نمایشگاه امسال ۱۰٪ بزرگتر از سال ۲۰۱۲ خواهد بود و انتظار می رود که ۸۰۰۰ بازدید کننده داشته باشد.

بیش از۶۰۰۰ غرفه از محصولات آماده در سال ۲۰۱۳ که شامل ۱۰۰شرکت جدید، که یک شاخص عملکرد قوی در این صنعت حتی در بحران اقتصادی است.

درحدود 70 محصول جدید و نو اوری شده در منطقه به نمایش گذاشته شده است. امسال بیش از گذشته فضایی تخصصی برای شناسایی بهترین محصولات فراهم امد و تامین کنندگان برای رفع نیازهای کنونی وآینده دیدار خواهند کرد.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت in-cosmetics.com مراجعه نمایید.

تیم فنی و بازرگانی شرکت پاس آداک نیز همچون سالهای گذشته در این نمایشگاه حضور فعال خواهد داشت، در صورت نیاز به قرار ملاقات میتوانید به info@pasaddak.com ایمیل بزنید