فارسی | English
رویدادها

یک کریسمس واقعی برای جهان: کریسمسی با آزادی، دوستی و ... صلح.

۰۳ دى ۱۳۹۱

ما در سرزمین‌های مختلفی زاده شده‌ایم و در مکان‌های متفارت زندگی می‌کنیم، اما همه‌مان به خانواده بزرگ بشری متعلقیم.

بیایید با هم دعا کنیم و برایش فردایی خالی از جنگ و خشونت و تحریم بخواهیم.

کریسمس و سال نو میلادی مبارک