فارسی | English
رویدادها

نمایشگاه CPHI ۲۰۱۱

۳۰ مهر ۱۳۹۰

فرانکفورت در نمایشگاه CPHI ۲۰۱۱ از ۲۵ تا ۲۷ اکتبر با ما باشید.

مهمترین رویداد صنعت دارویی  ، با حضور ۲۸۵۰۰ شرکت کننده از ۱۴۰ کشور جهان.

با شرکت های پیشروی دارویی جهان رو در رو ملاقات کنید ، از آخرین نو آوری ها صنعت دارویی اطلاع یابید و یک گام جلوتر از تغییرات سریع  بازار به پیش روید.