فارسی | English
رویدادها

کنفرانس HPCI ۲۰۱۰ - استانبول ، ترکیه

۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹
همایش HPCI مواد اولیه شوینده های خانگی و بهداشتی | ۱۹-۲۰ خرداد ۱۳۸۹ بازارهای جدید رویکردها و مفاهیم جدیدی در ارتباطات و نمایشگاه ها می طلبند که بر نیازهای بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان متمرکز شده و هزینه زیادی را بر آنان تحمیل نکند. همایش HPCI ۲۰۱۰ استانبول ترکیه ، برای شرکت کنندگتن بستری فراهم آورده تا با هزینه کم ولی در سطح کیفی بالا، به ارائه مستقیم مواد اولیه و تکنولوژی هایشان پرداخته و در خصوص خلق محصولات جدید به گفتگو بپردازند. همایش HPCI اولین رویداد در نوع خود است که به طور متمرکز برحوزه فرمولاتورها و تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و شوینده می پردازد. همایش HPCI برای کلیه بازدیدکنندگان فرصت ارتباط و رویارویی با متخصصان پیشروی این صنعت را فراهم می آورد. برای اطلاعات بیشترمی توانید مراجعه کنید به www.hpci-congress.com