فارسی | English
رویدادها

مالکیت موفقیت آمیز سیبا توسط بی ای اس اف و شروع مرحله یکپارچگی این دو کمپانی

۱۷ آذر ۱۳۸۸
شرکت بی ای اس اف در تاریخ 9آوریل 2009 با پرداخت قیمت های پیشنهاد شده جهت سهام سیبا ،‌کلیه دارایی های این شرکت را بطور موفقیت آمیز تحت مالکیت خود در آورد و همزمان با پرداخت ، ‌ کلیه دارایی ها به بی ای اس اف انتقال داده شد که در حال حاضر مالکیت 95.8%‌ کمپانی سیبا را در دست دارد . الباقی سهام شرکت سیبا - که بصورت عمومی پیشنهاد نداده شده بود - ‌تا اعلامیه بعدی ،‌می تواند مورد معامله قرار گیرد . در نهایت ،‌ یکی از اعضای ‌هیات مدیره شرکت بی ای اس اف ،آقای دکتر هانس اولریچ انگل‌ ،‌به عنوان رئیس هیات مدیره سیبا انتخاب شد که مقام ارشد پیکره اصلی سیبا می باشد و سایر اعضاء‌این پیکره آقایان هانس والتر رینرز و دکتر جرج بوچمولر می باشند که هر سه تای مدیران در یک جلسه فوق العاده سهام داران کمپانی سیبا که در باسل سوییس مورخ دسامبر2008 برگزار شده بود ،‌به این مقام انتصاب شدند و سایر مدیران سیبا نیز مستعفی شدند . بی ای اس اف قصد دارد که بطور کامل سیبا را با گروه بی ای اس اف یکپارچه کند و این پروسه یکپارچگی با " مرحله اکتشاف و یابش " شروع می شود که در این مرحله ،‌تیمهای فعال از کارمندان بی ای اس اف و سیبا ،‌ تجارت و کسب و کارهای بدست آمده را عمیقا تجزیه وتحلیل می کنند . هدف از این تجزیه وتحلیل ،‌ تعریف یک جایگاه جهت دار و مناسب برای هر دو تجارت ترکیب شده در کنار یک ساختار سازمانی ایده آل ،‌می باشد . پروسه یکپارچگی به معنای واقعی و عملی از تابستان 2009 فعالیت خود را شروع کرد تا به نتایج مطلوب دست یابد .